تهرانی ها از قافله سرشماری اینترنتی جا ماندند سمنان صدر نشین است

پارسا ضمن اعلام صدرنشینی استان سمنان در مشارکت اینترنتی سرشماری سال 95 اعلام کرد: از مردم کلان شهرهایی مثل تهران انتظار همت بیشتری داریم تا جایگاه آخر جدول مشارکت در سرشماری اینترنتی را به خود اختصاص ندهند.

ادامه مطلب

view:55 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش