تنها 40 درصد برنامه‌های توسعه اجرا شده است ضعف نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها

اقتصاد آنلاین

ادامه مطلب

view:16 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش