تنها 40 درصد برنامه‌های توسعه اجرا شده است ضعف نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها

اقتصاد آنلاین

ادامه مطلب

view:21 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش