تنها یک سوم باغات شیراز باقی مانده است

شهردار شیراز با اشاره به کاهش باغات شیراز از 3 هزار هکتار به هزار هکتار گفت: شیب تغییر کاربری باغات در شیراز تند شده است، هر چند شهرداری تلاش دارد این موضوع به حداقل برسد.

ادامه مطلب

view:86 منبع: تسنیم - 9 ماه پیش