تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است شادی مردم حلب

ادامه مطلب

view:59 منبع: مهر - 5 ماه پیش