تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است شادی مردم حلب

ادامه مطلب

view:49 منبع: مهر - 4 ماه پیش