تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است شادی مردم حلب

ادامه مطلب

view:14 منبع: مهر - 1 ماه پیش