تنها جسد مجهول‌ الهویه زلزله کرمانشاه شناسایی شد عکس

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از شناسایی و تعیین هویت جسد مجهول‌ الهویه زلزله کرمانشاه که متعلق به یک زن بود از طریق تطبیق DNA و آزمایش ژنتیک، خبر داد.

ادامه مطلب

view:13 منبع: جام نیوز - 7 ماه پیش