تنها اسرائیل و عربستان با همه‌پرسی استقلال در منطقه کردستان موافقند

«چگونه دولتی که مساحت تحت اختیارش تنها یک دهم عراق است می‌تواند بین کشورهای بزرگی مانند ایران، ترکیه، عراق و سوریه که همگی مخالفش هستند، به حیاتش ادامه دهد؟»

ادامه مطلب

view:93 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش