تمدید ثبت‌نام کارگران ساختمانی لینک

سامانه خدمات حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تا ۳۰ اسفند برای ثبت نام کارگران ساختمانی جهت دریافت خدمات حمایتی و بیمه‌ای بازگشایی شده بود، تمدید شد.

ادامه مطلب

view:109 منبع: 598 - 1 سال پیش