تمام مالکیت های دنیا فانی است

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه در نشست درس اخلاق گفت: تمام مالکیت های دنیایی فانی است و انسان هیچ یک از اعتبارات دنیا ، حتی بزرگترین عمارت ها را نمی تواند با خود ببرد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش