تلگرام در ایران نیازمند کنترل و نظارت بیشتر است سیستم‌های بومی و محلی جایگزین تلگرام شود

رئیس دانشگاه امام حسین(ع) ارومیه گفت: باید تلگرام در ایران کنترل و نظارت بیشتری شده و سیستم های بومی و محلی جایگزین آن شود.

ادامه مطلب

view:77 منبع: دانا - 8 ماه پیش