تلگرام؛ مادر بمب جدید علیه ایران

پاول دورف؛ بنیانگذار تلگرام عملا جنگ تمام عیار و آشکاری را علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده و ادعا کرده بزودی تلگرام را با استفاده از تکنولوژی «بلاک چِین» Blockchain غیرقابل فیلتر خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:88 منبع: پارس - 10 ماه پیش