تلفن گویای پیشگیری از مصرف مواد مخدر راه اندازی شد

شماره تلفن ۵۹۷۳۰۲۷۷ به عنوان پل ارتباطی مددجویان با مشاورین پیشگیری از مصرف مواد مخدر اعلام شد.

ادامه مطلب

view:51 منبع: دانا - 2 سال پیش