تلاش کویت برای حفظ فاصله با عربستان؛ به بحرین دیگر تبدیل نمی‌شویم

کویت با درک حساسیت روابط خود با عربستان در تلاش برای حفظ فاصله با آن است تا به بحرینی دیگر که به طور کلی وابسته به عربستان است، تبدیل نشود.

ادامه مطلب

view:60 منبع: آران نیوز - 8 ماه پیش