تلاش برای اجرای قانونی که می‌تواند جان تازه‌ای به کالبد اقتصاد کشور دهد فیلم

به ادارات خصوصی و دولتی طبق یک قانون خاص توصیه می‌شود در صورت لزوم بهتر است کالای مورد نیازشان را از بازار داخلی تهیه کنند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش