تقویت تعامل مسئولان و مردم؛ ضرورتی برای شرایط امروز کشور

بازنگاهی به توصیه های اخیر مقام معظم رهبری به دولت؛رفتن مسئولان به میان مردم و تعامل مردم با مسئولان، یکی از توصیه های تکرارشونده رهبر معظم انقلاب است؛ توصیه و مطالبه بسیار مهمی که در دیدار اخیر اهالی دولت با معظم له، باز هم مورد توجه و دقت نظر ایشان واقع شد.

ادامه مطلب

view:158 منبع: قم فردا - 3 ماه پیش