تقابل بیل گیتس با ترامپ

این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ برای مهار رشد اقتصادی چین و اروپای غربی، از ابزار شرکت‌های نفت و افزایش قیمت نفت استفاده کند.

ادامه مطلب

view:87 منبع: نکو نیوز - 9 ماه پیش