تفکرات بسیجی می تواند فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار دهد رسانه ها باید در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تولید محتوا داشته باشند

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان گفت: هر جا تفکر بسیجی بطور محدود هم بوده بُرد کرده و توانسته فرهنگ آن جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

ادامه مطلب

view:80 منبع: دانا - 1 سال پیش