تغییر ساعت کار در ادارات خراسان جنوبی

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی به دلیل گرمای هوا یک ساعت زودتر آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش