تغییر ساعت کاری چقدر مصرف برق را کاهش داد؟

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت:مصرف برق روز به روز در حال افزایش است و بر این اساس تصمیم مدیریت باز در کشور و استان تهران اعمال شده است.

ادامه مطلب

view:14 منبع: نامه نیوز - 2 ماه پیش