تغییر دستبندهای حجاج از الکترونیکی به کاغذی

انتقاداتی سبب شده تا دستبندهای مورد استفاده زائران در سال جاری، از جنس کاغذ و مقوا باشد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش