تغییر در ماده ۱۱۱ مراکز کارآموزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، مراکز کارآموزی به بخش خصوصی واگذار شده است.

ادامه مطلب

view:56 منبع: ایلنا - 1 سال پیش