تغییر در تیم اقتصادی دولت ممکن است گشایش ایجاد کند

وزیر کشور دولت اصلاحات، با اشاره به زمزمه‌های تغییر در کابینه گفت: اگر این کار اتفاق بیفتد ممکن است گشایشی ایجاد شود.

ادامه مطلب

view:15 منبع: فارس - 4 ماه پیش