تعیین تکلیف شرکت‌هایی که با ارز دولتی کاغذ سفارش داده‌اند پلمب انبارهای احتکار کاغذ روزنامه

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با اشاره به پلمب انبارهای احتکار کاغذ روزنامه گفت: تکلیف شرکت‌هایی که با ارز دولتی سفارش واردات کاغذ را ثبت کرده‌اند مشخص می‌شود.

ادامه مطلب

view:9 منبع: فارس - 3 ماه پیش