تعلیق کارت بازرگانی شرکت دریافت کننده ارز دولتی در قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: کارت بازرگانی یک شرکت در استان به دلیل رعایت نکردن تعهدات ارزی تعلیق شد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش