تعلیق اعطای پناهندگی به یکی از افسران ارتش ترکیه در یونان

دادگاهی در آتن به صورت موقت اعطای پناهندگی به یکی از هشت افسر ارتش ترکیه را به حالت تعلیق درآورد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش