تعطیلی 10کارگاه ساختمانی و صنعتی در شهرهای خوزستان

اهواز - ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تعطیلی ده کارگاه ساختمانی و صنعتی در شهرهای استان خوزستان توسط بازرسان کار به علت نقص فنی و رعایت نشدن مقررات ایمنی و بهداشت کار در یک ماه اخیر خبر داد.

ادامه مطلب

view:156 منبع: ایرنا - 1 سال پیش