تعطیلی سالن‌های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی

بخشی از امکانات ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعطیل خواهند بود.

ادامه مطلب

view:10 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش