تعزیر ۵۴۷ میلیون ریالی پزشک جراح

پزشک جراح گیلانی به پرداخت ۵۴۷ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش