تعزیر ۵۴۷ میلیون ریالی پزشک جراح

پزشک جراح گیلانی به پرداخت ۵۴۷ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: پارسینه - 3 ماه پیش