تعامل با نخبگان راه عبور از مشکل

تهران- ایرنا- روز یکشنبه یکی از مقامات دولت به تعامل دولت با نخبگان کشور تاکید زیادی کرد. هیچ تردیدی در ضرورت گفت‌وگو میان دولت و نخبگان وجود ندارد و در واقع این وظیفه همه دولت‌هاست که با نخبگان جامعه حتی آن دسته از نخبگان که دیدگاهی انتقادی دارند به طور مستمر در حال تعامل باشند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش