تعامل با بانک های بزرگ خارجی هنوز اصلی ترین دغدغه نظام بانکی کشور است

تعامل با بانک های بزرگ خارجی هنوز اصلی ترین دغدغه و مشکل نظام مالی-بانکی به شمار می رود، متاسفانه بسیاری از کشور‌ها در روابط بین بانکی با ایران محتاط عمل می‌کنند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش