تصویری که به تازگی دست به دست می چرخد جعلی است

مدتی است در فضای مجازی تصویر دربی موسوم به درب «قلعه خیبر» دست به دست می‌چرخد، مطلب زیر به شما می‌گوید که واقعیت چیست.

ادامه مطلب

view:61 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش