تصویب رسیدگی به شکایت شرکت‌های دانش بنیان در شورای عالی عتف

رئیس شورای عالی عتف از تصویب رسیدگی به شکایت شرکت‌های دانش بنیان در شورای عالی عتف خبر داد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش