تصويب لايحه ماليات ها پيروزي ميلياردرهايي مانند ترامپ است

برني سندرز تصويب قانون ماليات ها در مجلس نمايندگان آمريکا را فاجعه اي براي مردم و پيروزي ميلياردرهايي مانند ترامپ و حاميان مالي ثروتمند ستاد انتخاباتي وي دانست.

ادامه مطلب

view:46 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش