تصمیم ناگهانی کمالوند پیش از دیدار با پارس جنوبی

فراز کمالوند که قرار بود در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پارس جنوبی از ساعت ۱۷:۳۰ در آبادان برگزار شود، حضور داشته باشد، با تصمیم ناگهانی، از این کار منصرف شد و دستیار خود را به نشست فرستاد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: فردا - 9 ماه پیش