تصميم گيري‌ها در سازمان تأمين اجتماعي با مشارکت ذينفعان اجتماعي انجام مي‌شود

خبرگزاري آريا-وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تصميم گيري‌ها در سازمان تأمين اجتماعي با مشارکت ذينفعان اجتماعي انجام مي‌شود و شرکاي اجتماعي از همه امور اين سازمان آگاهي دارند.

ادامه مطلب

view:46 منبع: آریا - 2 سال پیش