تصاویر خاکسپاری بنیتا هشت ماهه

تصاویر زیر مراسم تشییع و خاکسپاری بنیتای هشت ساله را نشان می دهد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: جنوب نیوز - 4 ماه پیش