تصاویر خاکسپاری بنیتا هشت ماهه

تصاویر زیر مراسم تشییع و خاکسپاری بنیتای هشت ساله را نشان می دهد.

ادامه مطلب

view:91 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش