تصاویر جشن سده کرمان و یزد

جشن سده زرتشتیان ۱۰ بهمن در کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: جنوب نیوز - 3 ماه پیش