تصاویر آتش سوزی در مزارع کشاورزی کمیجان

شنبه شب (۳۰مرداد) گندمزار های اطراف شهرستان کمیجان اراک دچار حریق شد که توسط مامورین آتش نشانی مهار شد.

ادامه مطلب

view:4 منبع: 598 - 2 سال پیش