تصاویر رویترز از اطفای حریق نفتکش ایرانی

رویترز در گزارشی تصاویری را از عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی منتشر ساخت. 

ادامه مطلب

view:36 منبع: فردا - 10 ماه پیش