تصاویر رویترز از اطفای حریق نفتکش ایرانی

رویترز در گزارشی تصاویری را از عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی منتشر ساخت. 

ادامه مطلب

view:9 منبع: فردا - 2 ماه پیش