تصاویر | رویایی‌ترین جاده جنگلی کشور که نامش را زیاد می‌شنوید

جاده اسالم به خلخال در بین مردم به رویایی‌ترین جاده جنگلی کشور شهرت دارد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: نامه نیوز - 5 ماه پیش