تصاویر |بارهای عجیب و غریب ترک موتورسیکلت

موتورسیکلت ها در پایتخت نه یک وسیله حمل و نقل مسافر، که گاهی وسیله باربری به شمار می آیند.

ادامه مطلب

view:23 منبع: نامه نیوز - 4 ماه پیش