تصاویر : مذاکرات مقامات بلندپایه کره شمالی و کره جنوبی

 مذاکرات نمایندگان بلندپایه‎ کره جنوبی و شمالی در روستای پانمونجوم کره جنوبی که به خانه‎ صلح دو کشور هم مشهور است برگزار شد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: انتخاب - 9 ماه پیش