تشییع شهید گمنام در زاهدان

این شهید در تیپ 110 سلمان فارسی سپاه سیستان و بلوچستان در زاهدان به خاک سپرده شد

ادامه مطلب

view:35 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش