تشکیل 10 هزار پرونده الکترونیک برای بیمه شدگان جدید دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی از سیستم تامین اجتماعی قم شد

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: تاکنون 10 هزار و 657 پرونده الکترونیک برای ورودی‌های جدید تامین اجتماعی در استان قم تشکیل شده است و در آینده کلیه‌ شعب با پرونده الکترونیک کار می‌کنند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: قم فردا - 7 ماه پیش