تشکیل کارگروه اینترنت اشیاء در مرکز ملی فضای مجازی

بهره گیری از ظرفیت اینترنت اشیا جهت کسب بیشترین منفعت برای کشور، با توجه به فرصت ها و تهدیدهای توسعه آن، نیازمند هماهنگی و همکاری کلیه ذینفعان و بازیگران بخش حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و عمومی در سطح ملی است.برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب

view:34 منبع: سیتنا - 9 ماه پیش