تشکیل شبکه دانشگاهی خراسان رضوی

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی گفت : شبکه دانشگاهی خراسان رضوی برای افزایش جذب نخبگان در دانشگاه‌ها تشکیل شده است .

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش