تشکیل جبهه جوانان وحدت آفرین انقلابی ایران لزوم جوانگرایی مدیران

رئیس مجمع مشورتی جوانان انقلابی ایران گفت: با هدف انسجام بخشی و بروز توانمندی جوانان، جبهه وحدت آفرین انقلابی تشکیل می شود.

ادامه مطلب

view:128 منبع: تعامل - 9 ماه پیش