تشکر مونتولیوو از پیام های هواداران

کاپیتان میلان از کسانی که بعد از آسیب دیدگی اش از او حمایت کردند تشکر کرده است. 

ادامه مطلب

view:109 منبع: کاپ - 1 سال پیش