تشریح وضعیت انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه دشمنان در فضای مجازی در مسیر احیای دریاچه ارومیه مانع ایجاد می‌کنند

ادامه مطلب

view:81 منبع: خانه ملت - 1 سال پیش