تشریح شرایط پیش روی اقتصاد ایران از زبان یک استاد دانشگاه تهران

ایسنا نوشت: یک استاد دانشگاه تحولات رخ داده در بازار ارز را در نهایت موجب ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی ارزیابی کرد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: خبر انلاین - 5 ماه پیش