تشریح دنحوه محاسبه اینترنت نامحدود از زبان وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات، برنامه مدنظر برای تدوین نحوه محاسبه اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای کاربران تشریح کرد.

ادامه مطلب

view:66 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش