تشریح دنحوه محاسبه اینترنت نامحدود از زبان وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات، برنامه مدنظر برای تدوین نحوه محاسبه اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای کاربران تشریح کرد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: تیتر 1 - 7 ماه پیش